De stappen die achtereenvolgens aan de orde komen bij een asbestsanering:

  1. bekijken van de situatie en bespreken van de opdracht met de opdrachtgever mogelijk is het wenselijk om nog enig huiswerk te verrichten.
  2. Het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport. Dit mag enkel door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Indien gewenst kan Asbestsanering de Kempen u enkele  inventarisatiebedrijven noemen die in uw regio werkzaam zijn.
  3. De eigenaar doet via www.omgevingsloket.nl melding van de voorgenomen asbestsanering en voegt het asbestinventarisatierapport toe als bijlage. Binnen enkele dagen ontvangt de eigenaar een “bevestiging sloopmelding” van de gemeente. Deze wordt net als het asbestinventarisatierapport doorgestuurd naar de asbestsaneerder.
  4. 28 dagen na de sloopmelding mag gestart worden met de asbestsanering.
  5. In overleg met de opdrachtgever wordt de asbestsanering in geplanned
  6. Enkele dagen voor de geplande sanering wordt de lokatie bezocht voor onze interne  voorinspectie om met de opdrachtgever vast te stellen dat de omstandigheden in orde zijn om vlot en optimaal te kunnen starten met de sanering. Indien gewenst kunnen nog kleine aanpassingen gebeuren
  7. Op de afgesproken datum wordt de asbestsanering uitgevoerd.
  8. Na afloop van de asbestsanering worden de containers opgehaald en zodra de stortbonnen  compleet zijn worden ze digitaal verstuurd naar eigenaar en gemeente samen met het  vrijgaverapport van het laboratorium

Asbest verwijderen? Neem contact op met Jacq!

06 534 7 5940 Mail ons